TÜBİTAK UZAY Personel Alım İlanıUZAY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.UZAY.2018-1

1- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-001 AR-GE Personeli pozisyonu için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçlarını kullanarak mekanik tasarım faaliyetlerini yürütmek, üretim ve montaj resimlerini hazırlamak. Uydu/Uzay yapılarının ve alt sistemlerinin sonlu elemanlar modelini hazırlamak, yapısal analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporlarını hazırlamak, Mekanik üretim takibi yapmak ve mekanik entegrasyon faaliyetlerini yürütmek, ilgili ECSS, MIL standartlarına göre mekanik testleri (titreşim, akustik, şok vb.) planlamak, uygulamak ve raporlamak üzere Ar-Ge Personeli (Mekanik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine MühendisliğiHavacılık ve Uzay MühendisliğiUzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
1.2.3- Tercih edilen nitelikler;
SOLIDWORKS ya da CATIA tasarım yazılımlarını kullanabiliyor olmak. ANSYS ya da MSC PATRAN/NASTRAN analiz yazılımlarını kullanabiliyor olmak. Sonlu elemanlar teorisi, kompozit yapılar, Uydu ve Uzay aracı yapıları ve mekanizmalar konusunda bilgi sahibi olmak.
Uydu/Uzay ya da savunma sanayi projelerinde elektronik kutulama ve
mekanik tasarım faaliyetleri gerçekleştirmiş olmak.
2- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-002 AR-GE Personeli pozisyonu için;
2.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, güvenilirlik (reliability), emniyet (safety) ve uzay havası (space weather) faaliyetlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
2.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Elektronik sistem yapısal modellerini, devre şemalarını, blok diyagramlarını ve devre elemanlarını yorumlayabilmek. Güvenilirlik ve/veya emniyet ve/veya uzay havası (astrofizik, parçacık fiziği, dedektör teknolojileri, uzay ortamı, radyasyon analizleri ve testleri, atomik oksijen, mikro meteoritler, uzay aracı yükleme etkisi vb.) konularında ve ilgili ECSS, MIL vb. standartlar konusunda bilgi/tecrübe sahibi olmak veya bu konularda görev almaya istekli olmak. Konu ile ilgili analizleri (Güvenilirlik tahmini, FMEA, derating, radyasyon "TID, DD, SEE", atomik oksijen, mikro meteorit, uzay aracı yükleme vb.) daha önce yürütmüş veya yürütmeye istekli olmak.
3- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-003 AR-GE Personeli pozisyonu için;
3.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, uydudaki gerçek zamanlı yazılımlarının geliştirilmesinde görev almak; sorumlu olduğu yazılım biriminin tasarımını yapmak ve gerçeklemek, yazılımın birim ve entegrasyon testlerini gerçekleştirmek, doğrulama ve geçerleme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, yazılım süreçleri dahilinde üretilmesi gereken dokümantasyonu hazırlamak, yazılım süreçlerine destek vermek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
3.2.2- Tercih edilen nitelikler;
C/C++/Assembly ile programlama, Linux ve GNU araçları konusunda bilgi sahibi olmak. Gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS), test amaçlı kullanıcı arayüzü geliştirme, donanım haberleşme protokolleri ve python, ruby veya java ile yazılım geliştirme konularında deneyim sahibi olmak.
4- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-004 AR-GE Personeli pozisyonu için;
4.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, uydudaki gerçek zamanlı yazılımlarının geliştirilmesinde görev almak; sorumlu olduğu yazılım biriminin tasarımını yapmak ve gerçeklemek, yazılımın birim ve entegrasyon testlerini gerçekleştirmek, doğrulama ve geçerleme sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, yazılım süreçleri dahilinde üretilmesi gereken dokümantasyonu hazırlamak, yazılım süreçlerine destek vermek üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
4.2.2- C/C++/Assembly ile programlama, Linux ve GNU araçlarında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
4.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Gerçek zamanlı işletim sistemleri (RTOS), test amaçlı kullanıcı arayüzü geliştirme, donanım haberleşme protokolleri ve python, ruby veya java
ile yazılım geliştirme konularında deneyim sahibi olmak.
5- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-005 AR-GE Personeli pozisyonu için;
5.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, ekipman ve uyduların İşlevsel ve Performans Testlerini gerçekleştirecek, işlevsel ve performans testlerin planlanması, icra edilmesi, raporlanması faaliyetlerini yürütmek ve test dokümanlarını hazırlamak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
5.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Uydu işlevsel testleri konusunda çalışmaya istekli olmak, sistem mühendisliği ve test ile doğrulama konusunda bilgili olmak, uydu montaj, entegrasyon ve test alanında çalışmaya uygun, planlı ve disiplinli, esnek çalışma saatlerine ve vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak.
6- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-006 AR-GE Personeli pozisyonu için;
6.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, 3 boyutlu modelleme araçlarını kullanarak mekanik tasarım faaliyetlerini yürütmek, üretim ve montaj resimlerini hazırlamak, uydu/uzay yapılarının ve alt sistemlerinin sonlu elemanlar modelini hazırlamak, yapısal analizlerini gerçekleştirmek, analiz raporlarını hazırlamak, mekanik üretim takibi yapmak ve mekanik montaj-entegrasyon faaliyetlerini yürütmek, ilgili ECSS, MIL standartlarına göre mekanik testleri (titreşim, akustik, şok vb.) planlamak, uygulamak ve raporlamak üzere Ar-Ge Personeli (Mekanik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
6.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine
Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
6.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Alanında tercihen mesleki tecrübeye sahip olmak, Solidworks ya da Catia tasarım yazılımlarını kullanabiliyor olmak. Ansys veya MSC Patran/Nastran analiz yazılımlarını kullanabiliyor olmak, sonlu elemanlar teorisi, kompozit yapılar, uydu ve uzay aracı yapıları ve mekanizmalar
konusunda bilgi sahibi olmak, savunma sanayi projelerinde elektronik
kutulama ve mekanik tasarım faaliyetleri gerçekleştirmiş olmak.
7- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-007 AR-GE Personeli pozisyonu için;
7.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, optik tasarım ve görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi, hizalama ölçümleri planlama ve gerçekleştirme konularında Ar-Ge çalışmalarında görev almak üzere Ar-Ge Personeli (Optik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
7.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda
bitirebilecek durumda olmak.
7.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Zemax ve/veya CodeV optik tasarım yazılımlarını iyi seviyede kullanıyor
olmak. Tolerans analizi, stray-light analizi, merit fonksiyonu yazmak
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. Matlab, Labview yazılımlarını kullanıyor olmak. İlgili konuda, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.
8- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-008 AR-GE Personeli pozisyonu için;
8.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Yer İstasyonu ve Yer Elektrik Destek Ekipmanı Donanımlarını geliştirmek ve testlerinde görev almak, bu kapsamda yeni geliştirilecek Alt Sistemleri veya Modülleri tasarlamak, ilgili donanımların Üretim, Entegrasyon ve Test Faaliyetlerini yürütmek, sorumlu olduğu Alt Sistem veya Modüle ilişkin olarak ihtiyaç duyulan her türlü dokümantasyonu hazırlamak ve Donanım Geliştirme ve Destek Süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Donanım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
8.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
8.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda
olmak.
8.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Haberleşme Sistemleri, Uydu Teknolojileri, Endüstriyel kontrol, Yüksek frekans, Gömülü Yazılım konularında Staj veya bitirme projesi yapmış olmak, ileri düzey MATLAB bilgisine sahip olmak.
9- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-009 AR-GE Personeli pozisyonu için;
9.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Yer İstasyonu ve Yer Elektrik Destek Ekipmanı Donanımlarını geliştirmek ve testlerinde görev almak, bu kapsamda yeni geliştirilecek Alt Sistemleri veya Modülleri tasarlamak, ilgili donanımların Üretim, Entegrasyon ve Test Faaliyetlerini yürütmek, sorumlu olduğu Alt Sistem veya Modüle ilişkin olarak ihtiyaç duyulan her türlü dokümantasyonu hazırlamak ve Donanım Geliştirme ve Destek Süreçleri kapsamında üzerine düşen diğer sorumlulukları yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Donanım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
9.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
9.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
9.2.2- Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
9.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Sistem Mühendisliği süreçlerine aşina olmak, Sistem Tümleştirme faaliyetlerinde bulunmuş olmak, Test ve Doğrulama faaliyetlerinde
bulunmuş olmak, Haberleşme Sistemleri tasarımında bulunmuş olmak, Donanım Geliştirme tecrübesine sahip olmak.
10- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-010 AR-GE Personeli pozisyonu için;
10.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, güç alt sistemlerinin motor denetimi, üretim, depolama, düzenleme ve dağıtım birimlerinin analiz ve tasarımını gerçekleştirecek, sorumluluğu altındaki elektronik birimlerin üretilmesinde ve testlerinde aktif rol alacak, uydu entegrasyon, fırlatma ve yörünge operasyonlarına destek verecek Güç Elektroniği ve/veya elektrik motor sürücüleri konusunda tecrübeli Ar-Ge Personeli (Elektronik Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
10.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
10.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
10.2.2- Güç Elektroniği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak veya Güç Elektroniği alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
10.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Analog ve Güç Sistemleri (tercihen Güneş Paneli-Pil Sistemleri) Tasarımı konusunda bilgili, özellikle anahtarlamalı güç kaynakları (SMPS) topolojilerine veya elektrikli motor sürücü ve denetleyici donanımına hakim olmak, Şematik ve baskı devre tasarımı konularında bilgi sahibi olmak, ilgili tasarım ve analiz araçlarının ve güç elektroniği test cihazlarının kullanımı konusunda deneyimli olmak, Güç Elektroniği konusunda lisansüstü eğitimini tamamlamış ya da sürdürüyor olmak.
11- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-011 AR-GE Personeli pozisyonu için;
11.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Uydu üzerinde yer alacak Elektrikli İtki Sistemine ait İtki Motoru, Yakıt Besleme, Güç İşleme ve Kontrol Birimi testlerini gerçekleştirmek, ilgili test raporlarını ve dokümanlarını hazırlamak, testler için gerekli ekipmanların tedariklerinde ve altyapının kurulumunda destek sağlamak, testler sonucu elde edilen verilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi sağlamak, Uydu/Sistem seviyesi entegrasyon ve test faaliyetlerine katkıda bulunmak, geliştirilen birimlere yönelik her türlü dokümantasyonun hazırlamak ve Elektrikli İtki Sistemi birimlerinin test aktivitelerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
11.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
11.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik,
Fizik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
11.2.2- Gaz/sıvı akış sistemleri ve elektronik birim testleri konusunda en az 2(iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
11.2.3- Tercih edilen nitelikler;
İş tanımına uygun konuda yüksek lisans/doktora yapmış/yapıyor olmak. Test düzeneği kurulumu, test planlaması ve dokümantasyonu konusunda tecrübe sahibi olmak. Labview ve Matlab kullanabiliyor olmak. Vakum sistemleri kullanımında tecrübe sahibi olmak. Elektrikli itki sistemleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak.
12- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-012 AR-GE Personeli pozisyonu için;
12.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Uydu üzerindeki görüntü işleme ve kayıt işlevlerinin sayısal tüm devre tasarım yöntemleriyle FPGA'ler üzerinde gerçekleştirmek ve doğrulamak, geliştilen FPGA tasarımlarının yer alacağı elektronik donanımların tüm tasarım, gerçekleştirim, üretim ve test süreçlerinde çalışmak, Uydu/Sistem seviyesi entegrasyon ve test faaliyetlerine katkıda bulunmak, geliştirilen birimlere yönelik her türlü dokümantasyonu hazırlamak, görüntü işleme ve kayıt birimlerinin Sayısal Tümdevre Tasarım faaliyetlerinde görevlendirmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
12.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
12.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-
Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
12.2.2- FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama yöntemleri ve Verilog/VHDL Donanım Tanımlama Dilleri üzerine en az 1 (bir) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
12.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Sayısal Elektronik Tasarım ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) ile ilgili dersleri almış olmak, Sayısal sinyal/görüntü işleme ve görüntü sıkıştırma uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak, görüntü/sinyal işleme alanlarında ders almış veya lisansüstü öğrenim yapmış veya yapıyor olmak, ilgili tasarım ve analiz araçlarını (Matlab, Simulink, vb) kullanabiliyor olmak. Hızlı veri iletim arayüzleri veya yüksek hızlı sayısal devre tasarımı konularında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak.
13- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-013 AR-GE Personeli pozisyonu için;
13.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Uydu üzerindeki Yönelim ve Yörünge Kontrol birimlerinin kestirim, kontrol, sinyal dönüşüm ve arayüz yönetim/uyumlandırma işlevlerinin sayısal tümdevre tasarım yöntemleriyle FPGA'ler üzerinde gerçekleştirmek ve doğrulamak, geliştilen FPGA tasarımlarının yer alacağı elektronik donanımların tüm tasarım, gerçekleştirim, üretim ve test süreçlerinde çalışmak, Uydu/Sistem seviyesi entegrasyon ve test faaliyetlerine katkıda bulunmak, geliştirilen birimlere yönelik her türlü dokümantasyonu hazırlamak, Yönelim ve Yörünge Kontrol birimlerinin Sayısal Tümdevre Tasarım faaliyetlerinde görevlendirmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
13.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
13.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda
bitirebilecek durumda olmak.
13.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Elektronik Tasarım ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) ile ilgili dersleri almış olmak, FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama yöntemleri ve Verilog/VHDL Donanım Tanımlama Dilleri üzerine bilgi ve/veya mesleki tecrübeye sahip olmak. MIL-STD-1553, CAN, RS-232 vb. arayüzleri ve kullanım özellikleri hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak. Analog/Sayısal ve Sayısal/Analog sinyal dönüşümü ve farklı özelliklerde çevresel birimlerin elektronik kontrolü hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak. Kestirim/kontrol algoritmaları ve sayısal yöntemlerle gerçekleştirimi hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak.
14- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-014 AR-GE Personeli pozisyonu için;
14.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Uydu üzerindeki Elektrikli İtki Sistemi birimlerinin kontrol, sinyal dönüşüm ve arayüz yönetim/uyumlandırma işlevlerinin sayısal tümdevre tasarım yöntemleriyle FPGA'ler üzerinde gerçekleştirmek ve doğrulamak, geliştirilen FPGA tasarımlarının yer alacağı elektronik donanımların tüm tasarım, gerçekleştirim, üretim ve test süreçlerinde çalıştırmak, Uydu/Sistem seviyesi entegrasyon ve test faaliyetlerine katkıda bulunmak, geliştirilen birimlere yönelik her türlü dokümantasyonu hazırlamak. Elektrikli İtki Sistemi birimlerinin Sayısal Tümdevre Tasarım faaliyetlerinde görevlendirmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
14.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
14.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik MühendisliğiElektrik Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda
bitirebilecek durumda olmak
14.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Elektronik Tasarım ve Mantıksal Tasarım (Logic Design) ile ilgili dersleri almış olmak, FPGA Tabanlı Sayısal Tasarım, Simülasyon ve Hata Ayıklama yöntemleri ve Verilog/VHDL Donanım Tanımlama Dilleri üzerine bilgi ve/veya iş tecrübesi sahibi olmak. MIL-STD-1553, CAN, RS-232 vb. arayüzleri ve kullanım özellikleri hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak. Analog/Sayısal ve Sayısal/Analog sinyal dönüşümü ve farklı özelliklerde çevresel birimlerin elektronik kontrolü hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak. Kontrol algoritmaları ve sayısal yöntemlerle gerçekleştirimi hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak.
15- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-015 AR-GE Personeli pozisyonu için;
15.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, elektronik devre tasarımı, simülasyonu, doğrulanması ve testlerinde görev almak, tüm tedarik ve üretim süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, uydu entegrasyon faaliyetlerine katılmak üzere Ar-Ge Personeli (Elektronik Devre Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
15.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
15.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
15.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Elektronik donanım projelerinde tecrübe sahibi olmak. Ekip çalışmasına yatkınlık, Şematik - PCB seviyesi devre ve sistem tasarımı ve ilgili tasarım araçlarının kullanımı (Altium Designer tecrübesi), donanım tasarımı ve hata ayıklama, işlemci mimarileri ve arayüzleri, bellek birimleri, MIL-STD-1553B, CAN-BUS gibi haberleşme protokolleri, yüksek güvenirlikli tasarım ve yedeklilik konusunda bilgi sahibi olmak.
16- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-016 AR-GE Personeli pozisyonu için;
16.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, elektronik devre tasarımı, simülasyonu, doğrulanması ve testlerinde görev almak, tüm tedarik ve üretim süreçlerini takip etmek, sorumlu olduğu işe ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, uydu entegrasyon faaliyetlerine katılmak üzere Ar-Ge Personeli (Elektronik Devre Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
16.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
16.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
16.2.2- Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
16.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Elektronik donanım projelerinde tecrübe sahibi olmak. Ekip çalışmasına yatkınlık, Şematik - PCB seviyesi devre ve sistem tasarımı ve ilgili tasarım araçlarının kullanımı (Altium Designer tecrübesi), donanım tasarımı ve hata ayıklama, işlemci mimarileri ve arayüzleri, bellek birimleri, MIL-STD-1553B, CAN-BUS gibi haberleşme protokolleri, yüksek güvenirlikli tasarım ve yedeklilik konusunda bilgi sahibi olmak.
17- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-017 AR-GE Personeli pozisyonu için;
17.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Yönelim ve Yörünge Belirleme ve Kontrol alt sistemi (YYKS) kapsamındaki donanımların ve yazılımların Test ve benzetim ortamlarını oluşturmak, testleri ve benzetimleri gerçekleştirmek, uydu entegrasyonu, işlevsel ve çevresel testlere katılmak, fırlatma sonrası devreye alma faaliyetlerine katılmak, gereksinim yönetimi ve takibi yapmak, sistem mühendisliği araçlarını kullanmak, tedarikçi firmalarla ve proje paydaşlarıyla teknik konularda Türkçe ve İngilizce yazışmaları ve sözlü müzakereleri yürütmek, dokümantasyon oluşturmak ve güncelliğini takip etmek üzere AR-GE Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
17.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
17.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
17.2.2- MATLAB ile kestirim / kontrol algoritması geliştirme konularında daha önce ders projesi yapmış ya da mesleki tecrübeye sahip olmak ve ilgili tecrübeyi
belgelendirmek.
17.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Teknik konularda sözlü ve yazılı iletişim ve etkili sunum yeteneklerine ve nu konuda tecrübeye sahip olmak. MATLAB ve C/C++ kullanarak görsel arayüzlü test yazılımı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak.
18- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-018 AR-GE Personeli pozisyonu için;
18.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, Yönelim ve Yörünge Belirleme ve Kontrol alt sistemi (YYKS) kapsamında, MATLAB ve Simulink yazılımları ile algoritma geliştirebilmek ve modelleme yapabilmek, yazılım geliştirme projelerinde analiz, tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetlerine katılmak, yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak, gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
18.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
18.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
18.2.2- Dinamik Sistem Modelleme konusunda daha önce ders projesi yapmış ya da mesleki tecrübeye sahip olmak ve ilgili tecrübeyi belgelendirmek.
18.2.3- Tercih edilen nitelikler;
C ve C++ programlama dilleri, sistem mühendisliği araçları ve sistem mühendisliği süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
19- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-019 AR-GE Personeli pozisyonu için;
19.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, MATLAB ve Simulink yazılımları ile algoritma geliştirebilmek ve modelleme yapabilmek, yazılım geliştirme projelerinde analiz, tasarım, gerçekleştirme, modül ve entegrasyon test faaliyetlerine katılmak, yazılım modüllerinin doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak, gerçekleştirilmesinde görev aldığı yazılım birimlerine ilişkin olarak doğrulama ve geçerleme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları gidermek, sorumlu olduğu modüle ilişkin olarak üretilmesi gereken her türlü dokümantasyonu hazırlamak, kendisine atanan yazılım modülleri ile ilgili görevinin gerektirdiği yazılım destek süreçleri kapsamında görevlendirilmek üzere AR-GE Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
19.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
19.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
19.2.2- Dinamik Sistem Modelleme, MATLAB ve Simulink programlama dillerine hakim ve tecrübeli olup en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
19.2.3- Tercih edilen nitelikler;
C / C++ programlama dilleri, sistem mühendisliği araçları ve sistem mühendisliği süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
20- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-020 AR-GE Personeli pozisyonu için;
20.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında geliştirilen / tedarik edilen Yönelim ve Yörünge Belirleme ve Kontrol alt sistemi (YYKS) donanımlarının ve yazılımlarının Test ve benzetim ortamlarını ve yazılımlarını oluşturmak, testleri ve benzetimleri gerçekleştirmek, uydu entegrasyonu, işlevsel ve çevresel testlere katılmak üzere AR-GE Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
20.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
20.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi sonunda
bitirebilecek durumda olmak.
20.2.2- MATLAB ve C/C++ ile yazılım geliştirmiş olmak, daha önce donanım / yazılım entegrasyonu yapmış olmak ve ilgili tecrübeyi belgelendirmek.
20.2.3- Tercih edilen nitelikler;
MATLAB ve C/C++ kullanarak görsel arayüzlü test yazılımı hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak. MIL-STD-1553B ve CAN gibi haberleşme protokolleri kullanan yazılım geliştirmiş olmak. Bilgisayar üzerinde koşan yazılımlar üzerinden gömülü sistemlere erişim sağlamış
olmak.
Uydu projeleri kapsamında Proje Kalite Kontrol çalışmalarında görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
21.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
21.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
21.2.2- Tercih edilen nitelikler;
Teknik resim/teknik doküman bilgisine sahip olmak. İş tanımına uygun konuda yüksek lisans/doktora yapmış/yapıyor olmak. Proses ve ürün kalite kontrol faaliyetleri konusunda tecrübe sahibi olmak. Proje yapılandırmasında görev almış olmak. Alanında ulusal ve uluslararası standartlara bilgi sahibi olmak. Tasarım aracı (CAD) bilgisi sahibi olmak. Metroloji bilgisine sahip olmak.
22- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-022 AR-GE Personeli pozisyonu için;
22.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, uzay uyumlu kablaj tasarımı, kablo listelerinin oluşturulması, kablaj üretimin denetlenmesi, konektör, kablo, pin gibi kablolama ürünlerinin seçimi, kablaj testi, kutu içi kablolama konularında görev almak üzere Ar-
Ge Personeli (Kablaj Tasarım Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
22.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
22.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
22.2.2- IPC 620 standardı eğitimlerini almış olmak ve sertifikasına sahip olmak.
22.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Zuken, Harnware, Mentor gibi kablaj programlarından en az birini daha önce kullanmış olmak. EMC/EMI konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak. Askeri kablaj üretimi konusunda tecrübeye sahip olmak, Temel Microsoft programlarını (Word, Excel, Visio vb.) kullanabilmek, Harness üretim bordlarını hazırlayabilecek, Kablaj tasarımı ve üretimi konularında görev almış olmak.
Uydu projeleri kapsamında, üretim dokümantasyonunun yapılması, montaj prosedürü oluşturma, ilgili ESA standartlarına göre kart üretim proseslerinin
oluşturulması ve takip edilmesi, iş akışlarının yönetilmesi ve yüzey monte - delik içi montaj konularında görev almak üzere Ar-Ge Personeli (Üretim Mühendisi) istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
23.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
23.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
23.2.2- Kart üretim prosesleri konusunda en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.
23.2.3- Tercih edilen nitelikler;
ESA ve IPC kart üretim standartları konusunda bilgi sahibi olmak. Elde dizgi ve otomatik kart dizgi proseslerinde deneyim sahibi olmak. Kart, malzeme ve komponent teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
24- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-024 AR-GE Teknisyeni pozisyonu için;
24.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında optik üretim laboratuvarı altyapı ve cihaz bakım, onarım, kontrol ve takibi çalışmalarında görev almak üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
24.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
24.2.1- Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektrik- Elektronik, Makina, Kontrol-Otomasyon programlarından birini bitirmiş olmak.
24.2.2- Mekanik tesisat bakım-onarım konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
24.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Üretim altyapılarında yer alan basınçlı hava kompresörleri, jeneratörler, arıtma sistemleri, kazan, ısıtma ve iklimlendirme sistemleri ile CNC tabanlı üretim sistemlerinin bakım, onarım, kontrol ve takiplerini yapabiliyor olmak. Mekanik/Elektrik projeleri okuyabilme ve müdahale konusunda tecrübeye sahip olmak.
Uydu projeleri kapsamında, uydu donanımlarının ekipman ve uydu seviyesi mekanik entegrasyon ve montaj çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
25.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
25.2.1- Yükseköğretim kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Makine, Mekatronik programlarından birini bitirmiş olmak,
25.2.2- Mekanik üretim ve montaj konularında en az 2(iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
25.2.3- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
25.2.4- Tercih edilen nitelikler;
Teknik resim okuyabilmek tolerans bilgisine sahip olmak, Takım tezgahlarını kullanabilmek ve üretim yapabilmek, Solidworks ve Catia programlarını kullanabilmek, Hassas montaj yapabilmek.
26- Referans Kodu: TBTK. UZAY.2018-1-AR-026 AR-GE Teknisyeni pozisyonu için;
26.1- İş Tanımı ve Özellikleri
Uydu projeleri kapsamında, uydu montaj, entegrasyon ve test faaliyetlerinde
çalışmak üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
26.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
26.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektronik,
Endüstriyel Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Teknolojisi
programlarından birini bitirmiş olmak.
26.2.2- Elektriksel ekipman ve kablaj montajı konularında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
26.2.3- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
26.2.4- Tercih edilen nitelikler;
PLC otomasyon sistemlerinin bakım onarım ve idamesini yapabilmek. Elektrik panosu hazırlayabilmek ve elektrik projelerini okuyabilmek, kart üretim ortamında kullanılan cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonunu yapabilmek, HVAC, ısıtma-soğutma sistemleri, buhar sistemi, pnömatik sistemler, mekanik sistemlerin kurulum, işletme, periyodik bakım - arıza konularında bilgi sahibi olmak, UPS bakım onarım (Statik ve dinamik), TEMPEST konusunda çalışmış olmak.
Uydu projeleri kapsamında, yer istasyonu ekipmanları montaj, entegrasyon ve test faaliyetlerinde çalışmak üzere Ar-Ge Teknisyeni istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara
27.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
27.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren; Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Teknolojisi
programlarından birini bitirmiş olmak.
27.2.2- Elektrik zayıf akım veya haberleşme sistemleri konularında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
27.2.3- Tercih edilen nitelikler;
Elektrik kuvvetli akım ve zayıf akım sistemlerinin bakım onarım ve idamesini yapabilmek. Rack kabin ekipmanları, patch panel ve CAT 5/6 montajı konularında deneyim sahibi olmak. RF kablo ve konnektör çeşitlerinin montajını yapabilmek. RF ekipmanlar konusunda genel bilgi
sahibi olmak.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin
toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir.) Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim sürecinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (hazırlık sınıfı eğitim süresi veya herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
2017 - 2018 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formüle göre sıralaması yapılırken 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi sonu transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında Lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.
f) Ar-Ge Personeli pozisyonu için: alanında doktora mezunu olanlardan, "Adaylarda
Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %10'u ve lisans not ortalamasının %40'ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50'si ile doktora not ortalamasının %50'sinin toplamı dikkate alınacaktır).
g) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için aday puanları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
FORMÜLMeslek Yüksek Okulu Mezuniyet Derecesi (*)Talep Edilen İş İle İlgili Mesleki TecrübeTalep Edilen İşe Ait Eğitim Sertifikası Tecrübe
([1] [2])
Aday
Puanı
HesaplamaAğırlıklı Mezuniyet Not Ortalaması=(x)Güw
360 "
(z)(x)+(y)+(z)
Azami
Puan
45110
* Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların notortalamaları,
Üniversit
e not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not
ortalamaları,
Yükseköğretim Kurulunun 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılarak 4'lük sisteme çevrilecektir.
Sınav TürüKPDS
UDS
YDS
TOEFL
IBT
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
FCECAECPE
*Tüm Referans
Kodları İçin
7084221561BBC
*Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için koşul olarak aranmaz.
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100'ünün İngilizce alındığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.
BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için "www.uzay.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 04/06/2018 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 2 (iki) pozisyona başvuru yapabilecektir.
d) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesine göre, alanında doktora mezunu adaylardan ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamalarda, işe alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata çağırılacaktır.
e) Ar-Ge Personeli pozisyonlarına başvuru yapan adaylardan lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesi, doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşular" bölümünün (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
f) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g) maddesine göre, en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip bütün adaylar mülakata çağrılacaktır.
g) Ar-Ge Personeli pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),
Diploma - Çıkış Belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü) veya 2017 - 2018 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten yazı. (Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların
denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir),
Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi (Öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar için 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi sonu genel ortalamayı gösterir belge),
Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi (veya eğitim dilinin %100 İngilizce
olduğunu gösterir belge),
İlan edilen alanla ilgili tecrübesine ait belge (İlgili alanda çalıştığını belgelendiren kurum/kuruluştan alınan Hizmet Belgesi ve SGK Dokümanı)
Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM Onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu Olan İnternet Çıktısı)
Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM Onaylı veya Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı),
h) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonu için adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),
Diploma - Çıkış Belgesi fotokopisi (ön lisans ve varsa üstü) (Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de
getirmeleri gerekmektedir),
Ön Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi
İlan edilen alanla ilgili tecrübesine ait belge (İlgili alanda çalıştığını belgelendiren kurum/kuruluştan alınan Hizmet Belgesi ve SGK Dokümanı)
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.uzay.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.
İletişim Bilgileri:
Adres :TUBİTAK UZAY ODTÜ Yerleşkesi 06800 Ankara
E-posta :uzay.insan.kaynaklari.birimi@tubitak.gov.tr
Telefon :0312 210 13 10 /1637-1638-1235
[1] Referans kodlarında belirtilen alanlarda çalışılan gün sayısını ifade etmektedir. 5 yıldan sonrası hesaplamaya dahil edilmemektedir.
[2] Referans kodlarında belirtilen alanlarda sertifika sahibi olmak aday puanına 1 puanlık katkı sağlar. Birden fazla sertifika hesaplamaya dahil edilmemektedir. (Eğitim süresi 1 gün (8 saat) ve üzeri olan sertifikalar dikkate alınacaktır).
h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi
aranmaz)