Mars İçin Umutları Azaltan AraştırmaMars'ta bir zamanlar canlılık var mıydı? Ya da halen mümkün mü? gibi soruların paralelinde ortaya konan bir araştırma Mars'a bakış açımızı değiştirebilir.

Mars yüzeyini araştıran bilim insanları, perklorat ismi verilen ve UV ışığının etkisiyle bakterileri yok eden toksit  bileşenlerin varlığını saptadı. Bu bulgular Mars'ın tahmin edilenden daha yaşanılamaz olduğu gerçeğini ortaya koymuş oldu. Bu bağlamda araştırmacıların Mars'ta yaşam bulabilmesi için kazı yapması gerekebilecek.

Edinburgh Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, uzay araçları üzerinde bulunan bacillus subtilis bakterileri üzerinde perklorat kullanarak bir deney gerçekleştirdi. Yapay Mars ortamında gerçekleştirilen deney sonrası bacillus subtilis bakterilerin öldüğü gözlemlendi.

Bilim insanları tüm bunlarla beraber insanlığın Mars'ta canlılık oluşturma gibi görevlerde de zorlanacağı görüşünde. En son Mars'ta yapay sera etkisiyle canlılık oluşturma deneylerinden bahsediliyordu.

Bakalım daha bilmediğimiz neler öğreneceğiz.