Atmosferin Katmanları Nelerdir? / Kısa Bilgiler 4

Dünya'nın atmosferi 5 katmandan oluşur. Dünya'da yaşam alanını koruyan atmosferin katmanları hakkında kısa bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Troposfer: Yeryüzünden baslayarak ilk 12 km'lik mesafeye verilen addır. Atmosfer kütlesinin %90'ına yakınını içerir ve hava olayları bu katmanda gerçekleşir.

Stratosfer: Troposferden hemen sonraki katmandır. 12 ile 50 km yükseklik arasındaki bölümü kapsar. Bu bölgede su buharı bulunmaz ancak rüzgar hareketleri görülür.

Mezosfer: 55 ile 80 km yükseklik arasındaki bölümdür. Sıcaklık yaklaşık -93 dereceye kadar düşer. Bu katman ayrıca kendi içinde ikiye ayrılır. Ozonosfer ve Kemosfer olarak ayrılan katman Dünya'da yaşam için de önemlidir. Ozon tabakası dediğimiz bölge ozonosferdir. Kemosferde de bazı zararlı ışınlar tutulmaktadır.

Termosfer: 80 km'den başlayarak 400 km yüksekliğe kadar olan bölgedir. Oldukça kalın olan tabaka iyonosfer olarak da adlandırılır.

Ekzosfer: Atmosferin en dış katmanıdır. Hidrojen ve helyum atomları içerir. Bu katmanın sonu ayrıca atmosferin de sonudur. Daha sonra uzay boşluğu başlar. Dünya'dan uzaya gönderilen uydular genellikle bu katmanda bulunur. Bu katmanda yer çekimi oldukça düşüktür. Bir nevi uzayla Dünya arasında ara bir bölge denilebilir.