Üzerinde Yaşam İhtimali Bulunan Gezegenler

NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya Federal Uzay Ajansı gibi kuruluşlar uzayın derinliklerinde gezegen avlamaya devam ediyor. Bu konuda en önde gelen araç ise NASA'nın yoğun olarak kullandığı Kepler Teleskobu.

Kepler Teleskobu şimdiye kadar binlerce yaşam ihtimal bulunan gezegen keşfetti. Bu gezegenlerde gerçekten yaşam olup olmadığı bilinmiyor. Hatta bu gezegenlerin ne derece Dünya'ya benzediği de tartışılır ancak NASA'nın belirli kriterlerine göre bu gezegenler Dünya'ya benzeyebilir ve üzerinde bilinen anlamda canlı barındırabilirler. Aşağıdaki resimde 2015 yılı içerisindeki verilere göre yaşam ihtimali en çok olan gezegenler sıralanmıştır. Bu sıralama yapılırken gezegen değerlerinin Dünya'ya benzerlikleri baz alınmıştır. Bir diğer anlamda, eğer bilim insanlarının bildiğinin dışında bir yaşam ve canlı oluşumu varsa bunu bilemeyiz. Kimbilir, belki de evrenin bir köşesinde ateşler ya da buzlar içerisinde yaşayan ya da hüküm süren canlı türleri vardır. Belki de oksijene ihtiyaç bile duymuyorlardır.

Not: Jüpiter ve Neptün örnek amaçlı konulmuştur.