Plüton'dan Yeni Fotoğraflar (19 Eylül 2015 Tarihli)

14 Temmuz'da Plüton'a en yakın konumuna ulaşan New Horizons, Plüton'dan elde ettiği verileri göndermeye devam ediyor. Son olarak NASA tarafından yayınlanan fotoğraflar 19 Eylül'de elde edildi.

Elde edilen fotoğrafta Plüton'u yılan derisine benzeyen yüzeyi görünürken, yüzeydeki çizgilerin tektonik oluşumlar sonucu meydan gelmiş olabileceği belirtildi. Bir diğer fotoğrafta ise Plüton'un karanlıkta kalan bölgelerini görmek mümkün. Son fotoğrafta ise, 550 km'lik bir alan görülüyor ve bu alandaki 250 m ve üzerindeki yapıları ayırt etmek mümkün.