Sümerler ve Uzay

Sümerler tarihte bilinen ilk medeniyet olma özelliğini taşır. Kimi kaynaklara göre bu medeniyetin kökeni M.Ö 500.000'li yıllara kadar uzanmaktadır.

Matematik ve astronomide oldukça gelişen Sümerlerin ilk olarak nasıl ortaya çıktığına dair birçok yazılı kaynak mevcuttur.

Tablet kaynaklara göre, Sümerler denizden ve gökten gelen tanrılarla birleşmiş ve o dönemin Sümer ırkı meydana gelmiştir. Hatta bu kaynaklar, tanrıları ateşli arabalarıyla gökyüzünden geldiler diyerek tasvir eder. Fakat aynı kaynaklar, uzaylı tanrılarla birleşen bu ırkın oluşumundan sonra, tanrıların tekrar arabalarına binip, geldikleri yıldızlara geri döndükleri ve birgün tekrar geri gelecekleri yazar.

Ayrıca bu medeniyetin kullandığı damga ve mühürlerde, o dönem yıldızlardan geldiğine inanılan tanrıların sembolleri yer alır.

Bilimde oldukça gelişmiş olan Sümerlere ait M.Ö 4000 ile 4500 arasında yazılmış tabletlerde, Güneş Sistemi'mize ait bilgiler de vardır. Bu medeniyet ayrıca Neptün, Uranüs ve bazı gök cisimlerinin yerlerini bugünkü hesaplarla örtüşen şekilde bilmektedir.

Sümerler ayrıca bugün kullanılan tekniklere yakın bir şekilde ameliyat yapabilmekte ve kendi kendini tedavi edebilmekteydi.

(Yukarıdaki yazıda, Sümerlerin astronomi bilgilerini sizin için en basit şekilde özetledim. Ancak daha  detaylı bilgi almak isteyenler ve merak edenler, Zecharia Sitchin'in 12. Gezegen adlı kitabını okuyabilirler. Bu konu hakkında çok detaylı ve ilginç bilgiler kitabın 101-150. sayfaları arasında yer alıyor.)

Sümer Tabletlerinden Fotoğraflar
Yazan: Tugay Sarıkaya

Hiç yorum yok