Uzay (Evren) Nasıl Oluştu?


Bilim insanları binlerce yıldır evrenin nasıl oluştuğunu sorguluyor. Fakat uygunluğu bakımından uzun yıllar boyunca sadece iki görüş ön plana çıktı. Bunlardan ilki 1600'lü yıllarda Newton'un ortaya attığı teoriydi. Newton, evrenin hareketsiz ve başlangıcı olmayan bir yapı olduğunu öne sürdü. Bu teoriyi inceleyen bilim insanları, evrenin sonu ve başlangıcı olmayan, hep var olan ve aynı şekilde hep var olacağı anlamını çıkardı. Ünlü filozof Aristo da bu teze benzer şekilde düşünüyordu.

Ancak 1927 yılında Georges Lemaitre Büyük Patlama teorisini ortaya attı. Bu görüşe göre, evren sürekli genişlemekteydi. Bu durum bir zamanlar bütün gökcisimlerinin birbirlerine yakın ve nokta halinde olduğu anlamına geliyordu. Bu teori daha sonraki dönemde Edwin Hubble tarafından da desteklendi. Hubble yaptığı uzay gözlemlerinde gökcisimlerinin birbirinden uzaklaştığını saptadı. Bugün bu teori evrenin oluşumu için kabul görmektedir. Bilim adamları araştırmalarını Büyük Patlama teorisi üzerinden yapmaktadır. Bugün CERN araştırma merkezinden birçok bilim adamı Büyük Patlama'nın nasıl oluştuğunu araştırıyor.

Hiç yorum yok