Uzay (Astronomi) Terimleri / I-N Harfi


Işık yılı: Işığın bir yıllık sürede aldığı yol. Astronomide bu süre bir birim olarak kullanılır.

Kaçma hızı: Bir cismin başka bir cisimin çekim alanından kurtulması için gereken minimum hız.

Kara delik: Çekim kuvvetinin çok yüksek olmasından dolayı ışığın bile  kurtulamadığı uzay-zaman bölgesi.

Karşı parçacık: Her madde parçacığının karşı bir parçacığı vardır. Bu parçacıklar bir şekilde etkileşerek yada çarpışarak yok olur ve enerjiye dönüşür.

Kozmoloji: Bütün olarak evrenin incelenmesi

Kozmoz: Evren

Kuark: Şiddetli kuvvetten etkilenen yüklü temek parçacık. Proton ve nötron 3'er kuarktan oluşur.

Kuyruklu yıldız: Zaman zaman gökyüzünde görülen, parlak ve kirli kartopu yapısında bir ya da birkaç kuyruğu olan gökcismi.

Kütle: Bir cisimdeki madde miktarı olarak bilinir. Einstein 1905'te E=mc2 olarak formülleştirmiştir.

Kütlesel çekim: Doğadaki 4 temel kuvvetten biridir. Bu kuvvet tüm maddeler arasında vardır.

Mutlak sıfır: Mümkün olan en düşük sıcaklıktır. 0 derece -273 santigrat dereceye denk gelir.

Nova: Parlaklığı bir anda artan ve en yüksek değerine ulaşan ancak zamanla parlaklığı azalan yıldız.

Nötrino: Çok hafif ve yüksek enerjili temel parçacık. Sadece kütle çekim kuvvetinden etkilenir.

Nötron: Protona benzeyen bir parçacıktır. Yüksüzdür. Çoğı atam çekirdeklerinde toplam parçacığın yarısı Proton diğer yarısı ise nötrondor.

Nötron yıldızı: nötronlar arasında itme kuvveti ile dengelenen kararlı bir yıldız

Nükleer füzyon: İki çekirdeğin çarpışmasıyla daha ağır bir çekirdeğin oluşma süreci.

Not: Eksi olduğunu düşündüğünüz terim varsa lütfen bildiriniz..

Hiç yorum yok