Uzay (Astronomi) Terimleri / O-Z Harfi


Olay ufku: Kara delik sınırı

Özel görelilik: Einstein'in geliştirdiği kuram. Fizik yasalarının hızları ne olursa olsun serbestçe sabit bir hızla hareket eden tüm gözlemciler için aynı olması fikri üzerinde kurulmuş bir kuramdır.

Plazma: kısmen ve tamamen iyonlaşmış ve yüksek basınla sıkıştırılmış gaz

Pozitron: Elektronun artık yüklü karşı parçacığı

Proton: Artı yüklü parçacık. Çoğu atom çekirdeğinin yarısı protondan oluşur.

Radar: Radyo dalgaları kullanan bu sistem, cisimlerin uzaklıklarını ölçmeye yarar. Uzaktaki cisme atımlık radyo dalgaları gönderilir. Dalgaların cisme çarpıp geri gelmesi arasındaki zamanı ölçerek uzaklık tespit edilir.

Radyoaktiflik: bir atom çekirdeğinin kendiliğinden başka tip bir atom çekirdeğine bozunarak dönüşmesi

Radyo galaksi: İki tarafından şiddetli radyo ışınımı yayan bölgesi bulunan galaksilere verilen ad.

Samanyolu: Bizim içinde bulunduğumuz gökada. Güneş Samanyolu'nun merkezinden 30.000 ışık yılı uzaktatır.

Süpernova: Parlaklığı aniden yükselen ve değişken şekilde parlayan, 100 gün içinde tekrar sönükleşen yıldız türü. Üst nova olarak da bilinir.

Tayf: Bir elektromanyetik dalganın frekanslarına ayrılmasıdır.

uzay-zaman: Noktalarına olay dediğimiz dört boyutlu uzay.

X-ışını: Gama ışınlarından biraz daha düşük, yüksek frekanslı elektromanyetik dalgadır. Röntgen olarak da bilinir.


Hiç yorum yok