Uzay (Astronomi) Terimleri / A-G Harfi


Atom: Maddenin temel birimidir. Etrafındaki elektronlardan ve bir çekirdekten oluşur. Çekirdeğinde nötron ve protonlar bulunur.

Beyaz Cüce: Elektronlar arasındaki itme ile dengelenen dışlama ilkesi kaynaklı kararlı yıldız

Büyük Çöküntü: Evrenin sonundaki tekillik

Büyük Patlama: Evrenin başlangıcındaki tekillik. Big Bang olarak da bilinir.

Çekirdek: Bir arada tutulan ve kuvvetle tutulan nötron ve protonların bulunduğu atom merkezi

Dalgaboyu: Bir dalgada iki tepe arasında veya iki çukur arasındaki uzaklık

Periyot: Bir cismin başka bir cisim arasındaki dönme işlemi. Dolanma olarak da bilinir.

Elektromanyetik Kuvvet: Elektrik yüklü parçacıklar arasında ortaya çıkan kuvvet.

Elektron: Atom çekirdeğinin etrafında dolanan bir parçacık. Eksi yüklüdür.

Frekans: Bir dalganın saniyedeki salınım sayısı.

Gökada: Toz, gaz ve milyarlarca yıldızdan oluşan topluluk. Galaksi olarak da anlandırılır.

Gama Işını: Atom altı parçacıkların etkileşiminden ortaya çıkar. Belirli titreşim sayısına sahiptir ve elektromıknatıssal ışınımdır. Genel olarak uzayda oluşan çekirdeksel tepkimeler sonucu oluşur.

Genel görelilik: Einstein'in ortaya attığı bir kuramdır. Bu kurama göre; fizik yasalarına bakılmaksızın bütün gözlemciler için aynı olması düşüncesine dayanır. Kütle çekim kuvvetini 4 boyutlu yani 3-uzay 1-zaman şeklinde açıklar.

Gezegen: Güneş etrafında dolanan ve kendi enerjisi olmadan güneşinden aldığı enerjiyi yansıtan gök cisimleridir.  Gezegenlere örnek olarak Dünya'mız yada Mars gösterilebilir.

Not: Eksik terim ve eklemek istediğiniz terimleri lütfen bildiriniz..


Hiç yorum yok