Mars İlk Kez Ne Zaman Gözlemlendi?

Mars'ın erken gözlem kayıtlarının bazıları, M.Ö. 2 binlerde antik Mısır gökbilimcilerinin dönemine kadar uzanmaktadır. Çin kayıtları ise, Zhou hanedanının kuruluşundan (M.Ö. 1045) önce Mars'ın hareketleri hakkında bilgi vermektedir.

Gezegenin gelecekteki konumunu tahmin etmek için aritmetik teknikler geliştiren Babil gökbilimcileri tarafından Mars'ın pozisyonuna dair detaylı gözlemler yapılmıştır. Antik Yunan filozofları ve Helenistik gökbilimciler ise gezegenin hareketlerini açıklamak için bir jeosentrik model gelişmişlerdir. Mars'ın açısal çapına dair ölçümler antik Yunan ve Hint metinlerinde yer almaktadır

16. yüzyıla gelindiğinde, Nicolaus Copernicus Güneş Sistemi için gezegenlerin Güneş etrafında dairesel yörüngeleri takip ettiği heliosentrik bir model önerdi. Bu model, Johannes Kepler tarafından revize edildi ve Mars için daha doğru gözlem verilerini uyumlu bir eliptik yörüngeye kavuşturdu.

Mars'ın ilk teleskopik gözlemi Galileo Galilei tarafından 1610 yılında yapıldı. Yüzyıl içinde, gökbilimciler gezegendeki belirgin albedo özelliklerini, koyu leke Syrtis Major Planum ve kutup buzul kapları dahil olmak üzere birçok unsuru keşfettiler. Gezegenin dönüş periyodunu ve eksen eğikliğini belirleyebildiler. Bu gözlemler, gezegenin Güneş'e karşı karşısında konumlandığı zaman aralıklarında yapıldı, bu noktalarda Mars, Dünya'ya en yakın yaklaşımlarını gerçekleştirdi. 19. yüzyılın başında geliştirilen daha iyi teleskoplar, kalıcı Mars albedo özelliklerinin detaylı bir şekilde haritalandırılmasını sağladı. Mars'ın ilk basit haritası 1840 yılında yayınlandı, daha rafine haritalar ise 1877'den itibaren geldi.


Hiç yorum yok