Düşen Göktaşına Vergi

2 Eylül'de Bingöl'ün Sarıçiçek Köyü'ne düşen meteor köylüleri adeta paraya kavuşturdu. Toplayıp yabancılara sattıkları meteor parçaları sayesinde kimisi ev kimisi araba aldı. Hali hazırda onlarca kurum tarafından incelenen taşlarla ilgili duruma Bingöl Maliye Müdürlüğü de el attı ve satılan göktaşlarının vergiye bağlanacağını dile getirdi. Durumu haber alan köylüler ise isyanda. Köylüler gökten köylerine düşen bir taş için vergi alınamayacağı görüşündeler.

Ayrıca taş üzerinde yapılan ilk araştırmalar taşın işlenemez halde olduğunu ortaya koydu. Bingöl Üniversitesi Araştırma Merkezi Müdürü İbrahim Erdoğan, taşın bir çimento gibi düşünülmesi gerektiğini ve işlem görünce dağıldığını dile getirdi. Bu anlamda taşın işlenerek ticari gelir elde edilmesinin mümkün olmayacağı vurgulandı.