Küresel Isınma (Nedir) Nasıl Oluşur?


Özellikle sanayi devriminden sonra şehirlerin büyümesi, fosil yakıt kullanımındaki artış ve sanayileşmenin hızlı şekilde artması sera gazlarının atmosferde birikmesine neden oldu. Bu birikme atmosferin yeryüzüne yakın bölümlerinde ısı artışını beraberinde getirdi. Bu ısı artışı küresel ısınma olarak tanımlanmaktadır. Küresel ısınma olarak isimlendirilen bu yapay artış Dünya'nın dengesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Dünya'nın ısınmasında etkili sera gazları atmosferin alt tabakasında bulunan güneş ve yeryüzü kaynaklı radyasyonu Dünya'da tutarak bu ısınmada oldukça etkilidir. Nitekim bilim insanları sadece sera etkisinden dolayı Dünya'nın 30 derece daha sıcak olduğunu belirtmektedirler. Bu kontrolsüz ısınma sellere, yoğun yağışlara, kış soğuklarına, meyve ve sebzedeki dengesiz üretime neden olmaktadır. Ancak birçok gökbilimci küresel ısınmanın doğal ve kaçınılmaz olduğunu öne sürmektedir. Fakat insanlığın bu doğal olayını hızlandırdığı görüşünde de birleşilmektedir.


Hiç yorum yok