"Uzaylılara Ait Teknolojiler Aramalıyız"


NASA, her geçen gün uzaylıları bulmak adına yeni yöntemler üzerine düşünüyor. Bunlardan en sonuncusu ise uzaylılara ait araç, gereç ya da teknolojiye ulaşmak.

NASA'dan yapılan açıklamada, sadece radyo sinyalleri ya da dalgalarına bakarak uzaylılara ulaşmanın artık tek yöntem olmadığı vurgulandı. Bilim insanlarına göre, uzayda sürüklenen ya da gezen başka teknolojilere ulaşmaya çalışmak uzaylıları tespit etmek için önemli olabilir. Bunun için sadece gezegenlere değil, her yere bakılması gerektiğini savunan bilim insanları, uzaylı medeniyetlere ait teknoloji ya da araçların Dünya'ya bile sürüklenmiş olabileceğini savundular. 

Bu açıklama, acaba birşey bilip söylemiyorlar mı? sorusunu akıllara getirdi. Bir diğer soru ise, Voyager-1 ve Voyager-2 bir gün başka uzaylı medeniyetlerin eline geçer mi?

Hiç yorum yok