Gezegenler Neden Yuvarlaktır?


Bunun en kısa cevabı kütle çekim kuvvetidir. Kütle çekiminin etkisiyle gezegenler yuvarlak ya da yuvarlağa yakın bir hal almıştır. Bu durum aslında gezegen olmanın ilk şartıdır. Bilindiği üzere her gök cismi küre şeklinde değildir. Buna en bilinen örnek 67P kuyruklu yıldızıdır. 67P küresel bir yapıda değildir, aksine daha çok bir patates ya da taş parçası gibidir. 

Farklı bir soru ise, Dünya bir gezegen olarak küre biçiminde olmasına rağmen neden dağlar ve çeşitli yüzey şekilleri mevcut? Bunun nedeni ise kütle çekiminin yeteri kadar güçlü olmamasıyla alakalı. Hatta biz insanlar bile bir kütle çekimine sahibizdir ancak o kadar zayıftır ki bu çekim bizim formumuzu değiştirmez. 

Başka bir örnek ise nötron yıldızlarıdır. Nötron yıldızlarının kütlesi o kadar güçlüdür ki, yüzeyleri adeta pürüzsüzdür. 

Hiç yorum yok