Gelecekte Hayatta Kalacak Tek Canlı Türü Olabilir


Su ayılarının uzaya deney amaçlı çıkarıldığını ve hayatta kalmayı başardığını belki 1-2 yıl önce yazmıştık. Son yıllarda meşhur olan bu canlı türü hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. 

Aktarılan bilgilere göre, su ayıları Güneş var olduğu sürece hayatlarını devam ettirebilecek. Nitekim 30 yıl aç yaşayabilen bu canlılar, - 270 derece ve +150 derece soğuğa kadar dayanabiliyor. Yaklaşık 5000-6000 gy doz radyasyona dayanabilen (kemoterapi dozuna yakın) bu canlı türü mikroskobik ve 8 bacaklı. 

200 yıla kadar yaşadığı tespit edilen su ayıları, birçok bilim insanına göre sadece Güneş patlamasıyla yok olabilir. Tüm bunların yanında tardigrad ismi verilen bu canlıların Satürn ve Jüpiter'in uydularında yaşayıp yaşayamayacağı da merak konusu. 

Benim sorum ise evrende bize göre zorlu şartlarda tardigrad benzeri kaç canlı türü vardır? Mars yüzeyinin 500 metre altında gibi...