Plüton Yeniden Gezegen Mi Oluyor?Gezegen olup olmadığı halen tartışılan kaderi belirsiz cüce gezegen Plüton. Birçok bilim insanına göre kim ne derse desin o bir gezegen. Bu konuyu International Planetary Science Konferansı'nda yeniden gündeme getiren bilim insanları, Plüton'un gezegen olması gerektiğini savundu.

Bilim insanlarına göre, Plüton şekil ve yüzey itibariyle gezegen olabilecek durumda. Bilim insanları adına açıklama yapan Johns Hopkins Üniversitesi'nden Kirby Runyon, gök cisimlerinin fiziksel özellikleriyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Runyon'a göre bir gezegenin asıl özellikleriyle ilgilendiğimiz taktirde Uluslararası Astronomi Birliği'nin gezegen tanımı geçersiz kalıyor.

Kuiper Kuşağı'nda binlerce gök cisminin Plüton'a benzer özellikler taşıması Plüton'un gezegen statüsünü kaybetmesinde etkili olmuş ve 2006 yılında cüce gezegen olarak tanımlanmaya başlamıştı.

Uluslararası Astronomi Birliği'nin 2006 yılında aldığı kararla Plüton'un gezegen olabilmesi için 3 kritere uymadığı ortaya konmuştu.

2006'da belirtilen 3 kriter;
  • Bir yıldızın yörüngesinde yer almalıdır. Ayrıca bir gezegenin uydusu durumunda bulunmamalıdır.
  • Sabit bir şekle sahip olabilmesini engelleyecek güçleri alt edebilecek yeterlilikte bir kütle çekimine sahip olmasını sağlayacak bir kütle ve bundan dolayı hidrostatik denge şekline sahip olmalıdır. 
  • 3- Yörüngesinin etrafını temizlemiş olmalıdır.