Proxima b Gelecekteki Evimiz Olabilir

Komşu galaksi Proxima Centauri'de yer alan Proxima b gerek yıldızına konumu gerekse özellikleri bakımından bilim insanlarının dikkatini çekmiş durumda. Nitekim son araştırmalar Proxima b'nin 200  km derinliğe sahip okyanuslarının olabileceğini ortaya koydu.

Proxima b'nin her geçen gün Dünya'ya daha da benzediğini öğreniyoruz. En son ortaya konan okyanus varlığı, gezegenin boyutunun Dünya'ya göre 1.3 oranında büyük olması (yakın bir oran), yıldızına yakınlığı konusunda Dünya'ya benzerliği ve atmosferindeki gaz oranlarının Dünya'ya benzerliği gezegeni ilgi çekici hale getiriyor.

Birçok bilim insanı, insan geleceğinde Proxima b'nin büyük yer tutacağını ve hatta hızlanacak olan uzay araçlarıyla yeni Dünya olmaya aday bir gezegen olabileceği yönünde görüş bildiriyor. Nitekim hazırlanan görseller de gezegenin Dünya'ya çok benzediğini gösteriyor.

Biraz da bilim kurgu konusu olarak, eğer bir gün o gezegene gidersek ve daha henüz "medeniyetlerini" kurmamış ilkel insanları görürsek ne olur? sorusunu sormadan edemedim :)