"Katil Yıldız" Keşfedildi


Büyüklüğü cüce gezegen Ceres'le hemen hemen aynı olan ve çevresindeki gökcisimlerini önüne katarak ilerleyen beyaz cüce bir yıldız keşfedildi. Dünya'dan 570 ışık yılı uzaklıkta olan yıldızın Virgo takımyıldızının bir parçası olduğu ve çevresinde 6 gökcisminin bulunduğu tespit edildi. Ancak ilerleyen günlerde yapılacak yeni gözlem ve değerlendirmeler yıldızın etrafındaki keşfedilen gökcismi sayısını arttırabilir.

İngiliz Warwick Üniversitesi'nden Boris Geansicke, bu yıldızın özellikleri bakımından bizim Güneş Sistemi'mizdeki olacaklara ışık tuttuğunu belirtti. Bilim insanına göre, bizim içinde bulunduğumuz güneş sistemi de bir gün bu aşamalardan geçecek ve gezegenler Güneş'in gazabına uğrayacak.