HAARP Nedir?


Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı olarak bilinen HAARP, ABD'nin Silahlı Kuvvetleri tarafından, iyonosferin özelliklerini anlama ve inceleme için gerçekleştirilen programa verilen isimdir. Alaska Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirilen proje ilk olarak Nikola Tesla tarafından konuşulmuştu.

Günümüzde HAARP'ın asıl amacının ne olduğu büyük tartışmalara neden olmaktadır. Nitekim asıl amacın dünyayı etkileme ve iklim üzerinden dünyayı kontrol altına alma gibi amaçların bulunduğu düşünülmektedir. Ancak bunlar şu an için sadece iddiadır.

Ayrıca geçtiğimiz yıllarda ülkemizde yaşanan Van depremi ve 1999 Gölcük depreminde de bu projenin etkili olduğu iddia edilmektedir. Bu konuyu Dr. Ramazan Kurtuğlu Küresel Hegemonya Savaşları adlı kitabında derinlemesine incelemiştir.

HAARP hakkında diğer kaynaklar;

HAARP (Widipedia)
HAARP (EkşiSözlük)
Hiç yorum yok