Deprem (Nedir) Nasıl Meydana Gelir?Anadolu'da zelzele olarak da isimlendirilen Deprem, yer kabuğunda biriken enerjinin kırılan fay hatlarıyla yeryüzünde sarsıntılara ve sismik dalgalanmalara sebep olması olarak tanımlanabilir. Depremler şiddetine ve türüne göre farkılılık gösterebilir.

Depremler sismograflarla ölçülür. Depremi inceleyen bilim dalına ise sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüs ölçeği ile ölçülmektedir.

Depremler genellikle hafif, orta ve yıkıcı şiddette olarak 3'e ayrılır. Hafif şiddetli depremler genel olarak 3 şiddeti ve altındadır. İnsanlar genel olarak bu tür depremleri hissetmezler. Orta şiddetli depremler ise 4 ile 6 şiddeti arasında meydana gelen depremlerdir. Bu tür depremler büyük paniğe yol açabilir ancak yerine ve derinliğine göre yıkıcı etkisi çok azdır. Büyük depremler ise genel olarak 7 ve üstü olarak nitelendirilir ve yıkıcı özelliği oldukça yüksektir. Depremin derinliği, türü, konumu ve etki alanı depremin yıkıcılığının artmasına ve azalmasına neden olabilir. Büyük ölçekli depremler ayrıca tsunamiye de sebep olabilir.

Depremlerin oluşmasında ayrıca, volkanik patlamalar, nükleer testler ve mayın patlamaları da etkilidir.


Hiç yorum yok