Yıldız Nedir?


Yıldız, çoğunluğu hidrojen ve helyumdan meydana gelen, yoğun karanlıkta ışık saçan ve Dünya'dan bir nokta gibi görünen gökcisimleridir. Yıldız toplulukları uzayın genelinde oldukça yoğun olarak görülür.

Dünya genelinden görülebilen 5000'den fazla yıldız vardır. Bu yıldızların bir çoğu nokta olarak görülürken, Dünya'dan görülen en büyük yıldız bizim enerji kaynağımız olan Güneş'tir. Güneş Dünya'da yaşamın kaynağı olan orta büyüklükte bir yıldızdır.

Yıldızlar genel olarak Dünya'dan gece görünür. Bunun sebebi, Güneş ışığının gece etkisini kaybetmesidir. Yıldızların ışık saçması, çekirdeklerinde meydana gelen ve füzyon olarak da bilinen çekirdek kaynaşması sonucu ortaya çıkan enerjinin uzaya radyasyon olarak yayılmasından kaynaklanır.

1584 yılında Giordano Bruno, yıldızların birer Güneş olduğunu ve etrafında dönen gezegenlerin varlığını öne sürdü. Uzun yıllardır varlıkları bilinen yıldızları genel olarak 1 milyar ile 10 milyar yaş aralığındadır. Ancak uzayda kaç adet yıldız olduğunu bilinememektedir.

Astoront Fincke 2009 yılında kendisine sorulan bir soruda, uzaydaki yıldızların bilinemeyecek kadar çok olduğunu açıklamıştı.

Yıldız hakkında daha detaylı bilgi için wikipedia'yı ziyaret edebilirsiniz.

Hiç yorum yok