Uzayda Zaman Kavramı (Görelilik Kuramı)


Bu soruya yaklaşık 90 yıl önce Albert Einstein izafiyet teorisi ile cevap verdi. Görelilik kuramı olarak da adlandırılan bu teoriye göre; Uzay ve zaman sadece bir algıdır. Uzaydaki zaman mutlak değildir ve cismin nerede bulunduğuna ve nasıl hareket ettiğine göre değişiklik gösterir.

Daha açık olarak belirtmek gerekirse, eğer bir cisim uzayda daha hızlı hareket ederse, bu cisim için zaman daha kısa olacaktır. Bununla birlikte bir cisim ne kadar ışık hızına yaklaşırsa zamanı da o kadar yavaşlatmış olacaktır.

Einstein bu durumu güzel bir örnekle açıklamış, eğer ikizlerden biri Dünya'da kalır, diğeri ışık hızına yakın bir süratle uzay yolculuğuna çıkarsa, yolculuktan dönen kardeş, Dünya'daki kardeşten çok daha genç olacaktır.

Bir diğer ünlü fizikçi Stephen Hawking zaman kavramı hakkında ilginç tespitlerde bulunmuştur. Bu tespitler ışığında, bir cismin çekim merkezlerine olan uzaklığının da zaman üzerinde etkisi olduğunu ortaya konulmuştur. Hawking'e göre zaman çekim merkezinden uzaklaştıkça daha hızlı ilerlemeye başlar.

Tüm bu teoriler ve örnekler zamanın mutlak olmadığını, hız ve bulunduğumuz koşullara göre değişiklik gösterdiğini işaret etmektedir.