Evren Nasıl Varoldu?

Gök bilimciler yıllardır evrenin nasıl ve ne zaman varolduğu üzerine teoriler üretmişlerdir. Bu teoriler yüzyıllardır devam etmektedir. Ancak üretiden teorilerden sadece birkaçı günümüzde halen tartışılmaktadır.

Evrenin nasıl oluştuğuna dair ortaya atılan ve günümüze kadar tartışılmaya devam eden teorilerin başında, Newton'un 1600'lu yıllarda ortaya attığı teori gelir. Newton'a göre evren, başlangıçtan varolmayan ve hareketsizdir. Bu teoriye göre, evren ilk andan şuana kadar hep aynıdır ve bundan sonrada aynı kalacaktır. Kısacası, bir oluşum, yok oluş ve gelişim söz konusu değildir. Bu görüşü filozof Aristo'da desteklemektedir.

Ortaya atılan bir diğer teori ise, evrenin sürekli genişlediğidir. Bu teoriye göre evrenin bir başlangıcı vardır ve başlangıç anından itibaren evren sürekli genişleyerek büyümektedir. 

1927 yılında Georges Lemaitre "Büyük Patlama" teorisini ortaya atmıştır. Bu teoriye göre, evren bir patlamayla oluşmuş ve sürekli genişlemektedir. Bu teoriyi Edwin Hubble'da desteklemiştir. Ünlü bilim adamı Hubble, gök cisimlerinin birbirinden uzaklaştığını gözlemleyerek, evrenin sürekli genişlediği fikrini desteklemiştir. Bugün çoğu gök bilimci "Büyük Patlama" teorisini doğru kabul etmektedir.

"Büyük Patlama" teorisinin 3D animasyon görüntüleri...

Hiç yorum yok