Bilimsel ve Felsefi Bir Roman: "Dünya Beni Bekler mi?" (Bir Fizikçinin Zihni)


Size Gül Sevin Pekmezci'nin Kent Kitapçılık tarafından yayınlanmış, benzeri pek bulunmayacak bilimsel ve felsefi romanından bahsetmek istiyoruz izninizle. Bir fizikçinin aklında nelerin eğilip büküldüğünü; günlük olayların matematiksel formüllere nasıl döküldüğünü, bir sonuca varma sürecinin nasıl işlediğini örnekleyen bir kitap bu. İçeriğinin çeşitliliği, bilgi ve sorgulama yoğunluğu, düşünce ve hayalgücünün çokboyutluluğu ve en önemlisi dünyaya karşı hata ve sorumluluklarımızı bir nebze anımsatması gibi özellikleriyle, dimağ sporcularına hitap etmekte.

Kitabın özeti şöyle: Doktora tezi önerisinin hocası tarafından reddedilmesi üzerine aylarca yaptığı araştırma bir anda boşa giden Taşkın’ın, yeni bir konu sunması için sadece dört hafta vakti vardır. Tüm akademik yaşamını biçimlendirecek bu tezin, önü tıkanmış bilimde yeni bir çığır açmasının yanı sıra insanlığın içinde bulunduğu boşluğa da bir deva olması üzerinde fazlasıyla duran genç fizikçi, şimdi kuvantum teorisinden iklim değişikliğine; yapay zekadan evrenbilime, kadın-erkek ilişkisinden psikanalize, zaman yolculuğundan determinizme çoğu bilimsel problemi ve felsefi sorguyu ele almak durumundadır. Bu stresli döneminde ona akıl verecek bir dostunun olmayışı yetmezmiş gibi, bir de çok bağlı olduğu sevgilisinin hasretini çekmektedir. Konuşabildiği tek kişi, genetiğin kurucularından Francis Crick’tir. Fakat Taşkın’ın farkında olmadığı bir nokta vardır: Crick, bir sene evvel ölmüştür.

Kitabın içeriği ile konu ve üslubu hakkında konuşmak gerekirse, bir bilim adamının içinde bulunduğu önemli bir aşamadaki psikolojisini; onun hocası, arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkileri çerçevesinde ele almakta olduğu söylenmelidir. Bu bilim adamı, fennî branşlar ve felsefe üzerine ne gibi çalışmalar yapabileceğini düşünürken bir yandan da meslektaşlarını, bilimin kendisini ve dünyanın içinde bulunduğu ahvâli sorgulamaktadır. Kitap, bilimin üzerinde durması gereken birçok sorundan bahsederken, küresel ısınmanın asıl nedeni gibi şimdiye kadar cevaplanmamış bazı soruları yanıtlamakta ve sıfır çarpı sonsuz gibi bazı tanımsız problemlere de çözüm önerisi sunmaktadır. Dokunduğu kimi noktalar şöyle listelenebilir:

∞ İnsanda kişisel karakter ve genetik
∞ Uygulamalı ve teorik bilim arasındaki sistematik farklar
∞ Bilimin sınırları
∞ Bazı büyük bilim adamları
∞ Işık hızı
∞ Üst ve ara boyutlar
∞ Solucan delikleri
∞ Zaman boyutu, akışı ve yolculuğu
∞ Atomaltı parçacıklar
∞ İnsanda karşı cinsin ilgisini çekme ve karşı cinsle ilgilenme mekanizmaları
∞ Doğal seçilim
∞ Determinizm
∞ Dalga durumu
∞ Bilimsel felsefe
∞ Düşünce
∞ Aşk; mantık ve duygunun çatışması
∞ Sayılar teorisi
∞ Pozitronik devreler
∞ Bilinç
∞ İnsanlığın geleceği
∞ Yapay zekâ
∞ Karanlık madde ve enerji
∞ Ekolojik sorunlar
∞ Küresel ısınmanın temel sebepleri ve çözüm önerileri
∞ Ebeveyn ve çocuk arasındaki sorunlar
∞ Erdemler ve bilgelik
∞ Psikoterapi
∞ Gençlerin bunalımları
∞ Bilim adamı adaylarının genel problemleri

Kitap edebi camiada pek kullanılmamış bir üslupla yazılmıştır. Bu teknikte sadece baş kahramanın aklından geçenlere yer verilmiş; olaylar ise onun perspektifinden yansıtılmıştır. Üçüncü tekil şahıs üzerinden veya yazardan destek açıklamalara başvurulmamıştır.

Kitabın konusu da enderdir. Bilim adamları hakkında çok eser verilmiştir ama bunlar genelde büyük başarılara imza attıklarından sonra yazılan biyografilerdir. Bu kitapta ise henüz kendini ispatlamamış bir doktora öğrencisinin, bilim adamı olma yolundaki ruhsal mücadelesi anlatılmaktadır. Yazarın kendisinin de bilim adamı adayı olması, çizilen psikolojik portrenin gerçeklik payını arttırmaktadır.

Kitabın amacı, gençlere gerektiğinde bilimsel yasalardan bile bağımsız düşünmelerini, ispatlanmış gerçeklere bile sorgulayıcı bir perspektiften bakmalarını, bilimde aslolanın doğru soruyu sormak olduğunu hatırlatmaktır. İçerik, bilimsel konuları sıradan bir bilim kitabı gibi anlatmak yerine bilinen teoriler üzerinden evrensel çıkarımlar yapmak ve farklı dalları uzlaştırmak üzerinedir.

Kitabın yazarı 1982, Bursa doğumlu Gül Sevin Pekmezci, 2004'te lisansı Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nü, Fizik ve Matematik Bölümleri'nden yandal; 2007'de yüksek lisansı Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nü, tezini Kandilli Rasathanesi'nde yaparak tamamlamıştır. Doktora araştırmasını Roma Üniversitesi Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde Jonathan Lunine ve Olivier Mousis ile Planetoloji üzerine yapmıştır. Yanısıra İngilizce, Japonca, İtalyanca bilmektedir.