Işık Yılı Nedir?Işık Yılı: Işığın bir yılda uzay boşluğunda aldığı mesafedir. Yakın mesafelere kıyasla daha uzun mesafeleri belirtmek için kullanılır. 

1 ışık yılı 9.4605284 × 1015  olarak hesaplanmıştır. Bu hesabı daha iyi anlamak için Dünya ile Güneş'in birbirlerine ortalama uzaklıklarına bakılabilir. Dünya ile Güneş birbirinden 8 ışık dakika uzaklıktır. Biz Güneş'ten yansıyan bir ışığı 8 dakika sonra Dünya'da görürüz. Gezegenler ve galaksiler arası mesafe büyüdükçe, başka gezegenlerden ve galaksilerden gelen ışıklarda uzaklıkla doğru orantılı gecikmeli Dünya'ya ulaşacaktır. 

Dünya ile Ay arasındaki uzaklık 1 ışık saniyedir. Buna ek olarak bize Güneş'ten sonra en yakın yıldız olan Promixa Centauri 4.2 ışık yılı uzaklığımızdadır. Bu da demek oluyorki, biz Dünya'dan Promixa Centauri'nin yaklaşık 4 yıl önceki halini görüyoruz.


    Hiç yorum yok