Işık Hızı Nedir? Aşılabilir Mi?


Einstein'ın temel çıkarımlarından biri olarak gösterilen ışık hızı, bir cismin ulaşabileceği maksimum hız olarak gösterilir ve aşılamaz olarak kabul edilir. Bugün internet ortamında ışık hızını aşan uzay araçlarının varlığından bahsedilmesine rağmen bu bilgiler kesinlikle yanlıştır. Günümüzde bilinen ve insan yapımı olan hiçbir araç ışık hızına yaklaşamamıştır.

Işığın bir ortamdan başka bir ortama geçerken hızı değişir. Bu değişim "kırılma indisi" olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda ışık hızı boşlukta maksimum hıza ulaşır.

Işık hızı tam olarak 299.792.458 m/s'dir. Ancak kolaylık olsun diye kaynaklarda saniyede 300.000 km hız olarak geçmektedir.

Işık hızı modern fizikte c ile gösterilir. Işığın 1 yılda aldığı yola ise ışık yılı denilmektedir. Işık yılı kavramı bizim diğer gökcisimleriyle mesafemizi ölçmek için kullanılır. Buna en anlaşılır örnek Güneş ışınlarının Dünya'ya 8 dakika sonra ulaşmasıdır. Biz aslında Güneş'e baktığımız zaman Güneş'in 8 dakika önceki halini görmüş oluyoruz. Aradaki mesafeyi ise 8 ışık dakikası olarak hesaplıyoruz. Bu bağlamda 1 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegen dediğimiz zaman aslında biz o gezegenin 1 yıl önceki halini görmüş oluyoruz. Bir diğer deyişle o gezegenin ışığı Dünya'mıza tam 1 yılda ulaşıyor.


Hiç yorum yok