Metafizik Nedir?


Metafizik kelime olarak Yunanca meta ve fizika kelimelerin birleşmesinden oluşur. Meta Yunanca'da kelime olarak ötesi, ötesinde veya üzerinde anlamına gelir. Bu bilgilerden yola çıkarak Metafiziği Türkçe fizik ötesi olarak isimlendirebiliriz.

Anlam olarak metafizik, fiziğin anlamlandıramadığı, duyularımızla farkına varamadığımız olaylar olarak tanımlanabilir. Metafizik bu tanımdan da anlaşılacağı gibi felsefenin bir dalıdır.

Metafiziğin Getirdiği Temel Sorular;

Hayat ne kadar anlamlıdır?
Hayatın anlamı nedir?
Gerçeklik nedir?
Gerçek olan nedir?
Zihinde olanın dışında farklı bir yer veya Dünya var mıdır?


Bunların dışında Tanrı, zaman ve varlık gibi kavramlar da metafiziğin getirdiği tartışma konularıdır. Genel anlamda metafizik varlıksal sorunların tartışılmasına neden olmuştur.


Hiç yorum yok