Karanlık Madde Nedir?


Karanlık Madde evrenin büyük bir kısmını oluşturur. Ancak bilim insanları son yıllar oldukça fazla gündeme gelen bu madde hakkında çok fazla bilgiye sahip değiller. Evrenin yaklaşık %85'ini oluşturan bu madde bilim insanlarını meşgul etmeye devam ediyor.

Peki Karanlık Madde Nedir?

En basit şekilde anlatmaya çalışırsak, gökyüzüne baktığımız zaman, yıldızları, gezegenleri ve parlak bir şekilde Samanyolu Galaksisi'ni görürüz. Bütün bu gökcisimleri bir şekilde yaydıkları enerji ve buna paralel olarak ışık sayesinde bize görünürler. Ancak evrende varlığı kanıtlanan ve bize görünmeyen oluşumlarda vardır. Bu oluşumlar ışık yaymazlar ve bizlere görünmezler. Evrenin yaklaşık %85'i bize görünmeyen bu maddelerden oluşur. İşte evrenin neredeyse büyük bölümünü oluşturan bu oluşumlara Karanlık Madde diyoruz.

Elde edilen son verilere göre, bizler Karanlık Madde'nin olmadığı boşluklarda yaşıyoruz. Ve son yıllarda elde edilen sonuçlara göre, gördüğümüz yıldızların ve galaksilerin Karanlık Madde ile kaplı olduğu anlaşıldı.

Daha detaylı bilgi almak isteyenler;

Wikipedia (Karanlık Madde)
Yaşar Özkan Makaleler (Karanlık Madde)

Hiç yorum yok