İzafiyet Teorisi Nedir?


Özel Görelilik kuramı olarak da adlandırılan izafiyet teorisi genel olarak iki önerme temelinden ele alınır. Bunlardan ilki; hareket görelidir, ikincisi ise evrendeki en büyük ve mutlak olan hız, ışık hızıdır.

Albert Einstein'ın bu teorisine göre biz Dünya'da düşük hızda yaşarız. Ancak uzayın herhangi bir bölümünde hızımızı ışık hızına yaklaştırdığımız taktirde zamanın yavaşladığını görürüz. Eğer bu hız ışık hızına eşitlenirse zaman kavramı ortadan kalkacaktır. Bu düşünceden yola çıkan Einstein zamanın mutlak ve kesin olmadığını ortaya koymuştur ve 4 boyutlu bir evren modelinin varlığını ileri sürmüştür.

Işık Hızı: 300.000 km/s