Güneş Nedir? (Kısa Bilgi)


Güneş Dünya'daki yaşamın kaynağı olan orta büyüklükte bir yıldızdır. Samanyolu Galaksisi'nin merkezine 26.000 ışık yılı uzaklıkta yer alır ve yaklaşık 220 km hızla döner. Bu rakam 1.400 yılda bir ışık yılına denk gelir.

Güneş, bizim de içinde bulunduğumuz Güneş Sistemi'nin kütlesinin %99.8'ini oluşturur. Geriye kalan 0.2'lik yüzde ise, Dünya'da dahil Güneş'in çevresinde dolanan gökcisimlerine aittir. Samanyolu içerisinde 200 milyar yıldızdan biri olan Güneş, sıcak gazlardan oluşur ve çevresine ısı, ışık ve radyasyon yayar. Güneş'te yaşanan değişiklik ve aktiviteler Dünya'dan 8 dakika sonra farkedilir.

Güneş Samanyolu merkezi etrafından bir dönüşünü yaklaşık 250 milyon yılda bir tamamlar. Ancak rakamlar zaman zaman yeni hesaplamalarla değişiklik gösterebilir.

Daha detaylı ve teknik bilgi için wikipedia (Güneş)

Hiç yorum yok